آگهی مزایدهسازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه به استناد نامه شماره 5819 مورخ 25 مهر 1388 به نمایندگی شهرداری گز در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری دو دستگاه اتوبوس بنز 457 کولردار دیزلی و چهار دستگاه اتوبوس پیشرو یدک دیزلی و بهره‌برداری از خط گز به اصفهان و بالعکس را در قالب بخش خصوصی( تحت نظارت سازمان) اقدام نماید. مشخصات مزایده به شرح زیر است (جهت مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ روی آن‌ها کلیک کنید):

10

مشخصات مزایده

شرایط مزایده:

12

شرایط مزایده

11

شرایط مزایده

شرایط واگذاری اتوبوس و بهره براداری

14

شرایط واگذاری اتوبوس و بهره براداری

فرم شرکت در مزایده:

13

فرم شرکت در مزایده


مربوط به: بخش خصوصی | بدون نظر

ارسال نظر