مدیریت مقابله با استرس و فشار روانی در کار سومین کتاب چاپ شده توسط سازمان اتوبوسرانی شاهین شهرسومین کتاب سازمان اتوبوسرانی شاهین شهروحومه باعنوان مدیریت مقابله بااسترس وفشارروانی درمحیط کار به چاپ رسید.

(سازمانهای اتوبوسرانی)

بر اساس تحقیقات بعمل آمده یکی از عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف سازمان افزایش تعلق سازمانی پرسنل است که افزایش میزان بهره وری کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر را در بر دارد.و یکی از مهمترین آنها اجرای برنامه های آموزشی و ارتقا سطح دانش نیروی انسانی است چنانچه به واسطه آن افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر ضمن افزایش کارایی خود نسبت به انجام فعالیتهای روزمره اقدام نمایند.

در واقع با توجه به اهمیت نیروی انسانی در جهان امروز، آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار می باشد و که البته مستمر و مداوم بودن آن در نیل به اهداف توسعه سازمانها قابل چشم پوشی نبوده و نیست چرا که آموزش یکی ازابعاد اساسی توسعه انسان به شمار میرود .از این رو سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و حومه با الهام از این موضوع برنامه آموزشی حضوری و غیر حضوری نیروی انسانی را سرلوحه خود قرار داده برنامه های آموزشی جامع و کاملی را برای کلیه پرسنل و خانواده آنها برنامه ریزی و برگزار نموده است.

قابل ذکر است این سازمان علاوه بر چاپ و انتشار کتاب برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای اتوبوسرانی و سفری ایمن با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی کتاب سوم خود را با عنوان مدیریت مقابله با استرس و فشار روانی در محیط کار به چاپ رسانده است.این کتاب جامع و کامل متضمن مطالب ارائه شده در طول دوره های آموزشی توسط اساتید و متخصصین می باشد.

STRESS BOOK

ازدیگر اقدامات سازمان انتشار گاهنامه آموزشی سازمان با عناوین گاهنامه آموزشی ویژه خانواده با موضوع فرزند پروری موفق و قوانین و مقررات اداری ویژه کارکنان و کارمندان می باشد. دیگردوره های آموزشی برگزار شده توسط این سازمان به شرح ذیل میباشد.

1- برگزاری دوره آموزش قانون جدید راهنمائی ورانندگی

2- مدیریت مقابله با استرس و فشار روانی در محیط کار

3- بهداشت روانی در خانواده

4- آموزش فنی خطوط برای رانندگان جدید الاستخدام

5- آموزش تعمیر و نگهداری اتوبوس برای پرسنل فنی

6- فرزند پروری موفق

7- ارتباط با نوجوان و جوان

8- اردوها و بازدیدهای فنی از مراکز فنی کارخانجات سازنده اتوبوس

قابل ذکر است علاقمندان می توانند جهت تهیه این کتاب و دیگر کتب آموزشی منتشر شده توسط این سازمان به واحد آموزش سازمان مراجعه فرموده و یا با شماره تلفن5252600 تماس حاصل فرمایند، باشد که قدمی باشد در جهت ارتقا فرهنگ مطالعه و دانش بشری.


مربوط به: اخبار،کتابها | بدون نظر

ارسال نظر