آگهـی مــزایده ( نوبت سوم)سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه در نظر دارد نسبت به اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

 

 سازمان  مدیریت حمل و نقل شهـرداری شاهین شهر درنظردارد به استناد مجوزهیات مدیره سازمان و نظریه کارشناسی شماره ۱۲۴/۲۶۹/۰۱/۰۱
مورخ  1396/11/14 نسبت به اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان تا پایان وقت اداری روز 
سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ فرصت دارند به امور مالی این سازمان
واقع در شاهین شهر بلوار جمهوری اسلامی ، مجموعه اداری انقلاب سازمان مدیریت حمل ونقل  مراجعه و  نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با
شماره تلفن ۴۵۲۲۴۹۷۰-۰۳۱ این سازمان تماس حاصل و یا به
سایت
  WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.

درضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست
و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

        

             منوچهر روانان

        سرپرست  سازمان  مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر