بازدید خادمان امام رضا (ع) از ایستگاه هوشمند شهید خرازیبازدیدخادمان امام رضا(ع)ازایستگاه هوشمندشهیدخرازی  

 
همزمان با دهه کرامت دوتن ازخادمین بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) که حامل پرچم متبرک آستان قدس رضوی بودند، باحضورمهندس روانان مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر وتنی چندازمسئولین سازمان از ایستگاه هوشمندشهیدخرازی بازدید وباشهروندان حاضردرایستگاه دیدار وگفتگو کردند.

مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر