نشست مسئولین سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر با جمعی از سفیران سازمانبا انتصاب آقای مهندس اکرم خانی به سرپرستی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر اولین گپ و گفت صمیمانه ایشان با جمعی از پرسنل سازمان  اعم ازاتوبوسران وفنی برگزار شد.

 

 
در این جلسه ایشان ضمن اشاره به وظیفه خطیر و حساس اتوبوسرانان در سرویس دهی به شهروندان و اهمیت نقش ایشان در خدمات ایمن و به موقع ، طرح ها و برنامه های مدیریتی خود را در راستای دستیابی به اهداف سازمان با محوریت شهروندان و پرسنل اظهار داشتند و خواستار همکاری بیش از پیش پرسنل درامر جابه جایی شهروندان  شدند. ایشان تعداد جابه جایی مسافر را در حوزه تاکسی و اتوبوس درون و برون شهری حدود۴۵هزارنفر در روز اعلام کرده و ازحمایتهای اعضای شورای اسلامی شهر ،شهردار و هیئت مدیره سازمان تقدیر وتشکر نمودند.

 

 آقای شانظری معاون اداری مالی سازمان نیز با توجه به برخی از درخواستهای پرسنل مطالبی پیرامون وضعیت مالی سازمان بیان نمودند.

پاسخ به سوالات و پرسش های حاضرین از دیگر برنامه های این نشست بود که رضایتمندی پرسنل را به همراه داشت.

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر