راه اندازی اتوبوسهای متوقفی سازمان مدیریت حمل و نقلشهردار شاهین شهر با حضور در معاونت فنی سازمان مدیریت حمل و نقل از میزان پیشرفت تعمیرات اتوبوسهای متوقفی این سازمان بازدید نمود.  

 
 

ارائه خدمات مطلوب در حوزه ی حمل و نقل عمومی و افزایش کیفیت خدمات با توجه به تاثیر پذیری حمل و نقل عمومی  در توسعه پایدار شهری از یک طرف و مطالبه شهروندان از طرف دیگرهمواره  از مهمترین وظایف و دغدغه های مسئولین در حوزه مدیریت شهری بوده است . از سوی دیگر با توجه به فرسودگی ناوگان ارائه خدمات مطلوب در این حوزه نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر می باشد  که خوشبختانه این امر در شهر شاهین شهر محقق گردیده است و با حمایت شهردار محترم و تخصیص بودجه مورد نیاز برای راه اندازی ناوگان متوقفی، تعداد ۱۶ دستگاه اتوبوس جایگزین این سازمان آماده سرویس دهی به شهروندان گردید.همچنین مراحل رفع عیب و راه اندازی ۲۳ دستگاه اتوبوس دیگر نیز با تخصیص بودجه مورد نیاز توسط  شهردار محترم در دستور کار سازمان قرار گرفت.

در بازدیدی که آقای عشقی شهردار محترم  از روند تعمیر و رفع عیب اتوبوسها در سازمان مدیریت حمل و نقل به عمل آوردند  ضمن تشکر از  پرسنل خدوم  و تلاشگر سازمان خواستار تلاش در جهت  افزایش تعداد ناوگان فعال و مدیریت زمان سفر به عنوان برنامه های آتی سازمان شدند.

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر