نوسازی صندلیهای فرسوده اتوبوسهای ناوگان حمل ونقل عمومی شاهین شهر  

شهروندان و مسافران از جمله ذی نفعان سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر هستندکه محوریت بسیاری ازبرنامه ها وفعالیت های سازمان را با هدف کسب رضایتمندی تشکیل داده اند.

 

 

 
در این راستا و با توجه به نقش و اهمیت کیفیت سرویس دهی در رضایتمندی شهروندان و افزایش سفرهای شهری ناوگان حمل و نقل عمومی ، با توجه به فرسودگی  تجهیزات داخلی اتوبوس ها به لحاظ عمر بالای ناوگان و بعضاً استفاده نامناسب برخی از  مسافرین ، نوسازی صندلی های فرسوده تعداد ۳۰ دستگاه اتوبوس با عنایت ویژه شهردار محترم به ناوگان حمل ونقل عمومی و رضایتمندی مسافرین و شهروندان از خدمات این حوزه با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آغاز گردیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تکمیل گردد .

 

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر