اشیاء پیدا شده

لیست الیست اشیاء جا مانده در اتوبوس‌ها، مادامی که صاحبان آن‌ها یافت نشده در این صفحه قرار می‌گیرد. در صورتی که یکی از اشیاء خود را در اتوبوس جا گذاشته‌اید و آن را در لیست زیر مشاهده می‌کنید، از طریق شماره تلفن‌های موجود در صفحه تماس با ما، با سازمان تماس گرفته و مشخصات شیء خود را داده و سپس برای دریافت آن به سازمان مراجعه نماییدشیاء جا مانده در اتوبوس‌ها، مادامی که صاحبان آن‌ها یافت نشده در این صفحه قرار می‌گیرد. در صورتی که یکی از اشیاء خود را در اتوبوس جا گذاشته‌اید و آن را در لیست زیر مشاهده می‌کنید، از طریق شماره تلفن‌های موجود در صفحه تماس با ما، با سازمان تماس گرفته و مشخصات شیء خود را داده و سپس برای دریافت آن به سازمان مراجعه نمایید

ردیف شی‌ء پیدا شده مشخصات تحویل شی ء
۱ کیف پول زنانه قهوه ای
۲ کیف پول زنانه حصیری
۳ کیف دستی زنانه قهوه ای
۴ کیف پول دخترانه مشکی
۵ کیف پول زنانه  زرشکی
۶ کیف پول مردانه خردلی
۷ کیف پول مردانه قهوه ای
۸ کیف پول مردانه پوست پیازی
۹ کیف پول مردانه مشکی
۱۰ کیف پول مردانه مشکی
۱۱ کیف پول زنانه یاسی
۱۲ کیف ژول زنانه قهوه ای
۱۳ کیف عابر بانک
۱۴ کیف عابر بانک
۱۵ کیف پول مردانه
۱۶ کیف پول مردانه
۱۷ شناسنامه
۱۸ گوشی موبایل
۱۹ لباس