تاریخچه سازمان مدیریت حمل و نقل

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در فروردین ماه سال1397 تاسیس گردید. این سازمان از ادغام دو سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری تشکیل شده است و در حال حاضر با تعداد 130 دستگاه اتوبوس در دو بخش ملکی و خصوصی در15 خط شهری و بین شهری و 1270 دستگاه تاکسی، 120دفترتاکسی سرویس و9 دفتر شرکت حمل ونقل دانش آموزی باحدود 200 نفر پرسنل اداری، فنی و اتوبوسران مفتخر به ارائه خدمات به شهروندان فهیم شاهین شهر با جابجایی روزانه 45000 نفر مسافر
می باشد.

edari


مختصری از تاریخچه سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی سابق:


باتوجه به موقعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و مهاجرپذیری شاهین شهر و افزایش نرخ جمعیت آن می طلبید که به وضعیت حمل ونقل عمومی مسافرکه ازضروریات نیز می باشد با الویت ویژه برنامه ریزی و اقدام گردد. با این نگاه سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و حومه باپیگیری مستمر مسئولین وقت شهرستان از طریق مبادی ذیربط و پس از طی مراحل قانونی سر انجام درسال 1379 باستناد ماده 84 قانون شهرداریها بعنوان یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری شاهین شهر به ثبت رسید وشروع به فعالیت نمود.

oto2

oto1


سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی شاهین شهر در سال 1384به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز نمودکه قبل ازآن بعنوان واحد زیرمجموعه شهرداری شاهین شهر (واحدحمل ونقل) با تعداد6 نفرپرسنل و 450 دستگاه تاکسی و60 دفتر آژانس تاکسی تلفنی خدمت رسانی به مردم شاهین شهر را برعهده داشت.