شرکت های مسافربری مستقر در پایانه برون شهری

اطلاعات شرکتهای مسافربری مستقر در پایانه برون شهری

   R

نام شرکت         

تلفن                    

لینک خرید بلیت               

   1

              عدل

43-45230540          

www.adlesfahan.com

www.adl7.net

   2

     شاهین سفر رویال

                  45231522

www.royall.ir

   3

              بی تا

         45232010 45232011

www.bitash.ir

www.bita15.ir

   4

            آسیا سفر

18-45232115         

www.asiasafar.cc

   5

             همسفر

        45229164-45229172

www.Hamsafarsh.ir

   6

            پیک صبا

  45221720            

www.peyksabash.com

   7

           ایران پیما

                 45232408  

www.iranpeymash.com


   8

          سیر و سفر

                  45232041

www.seirosafarir.com

   9

            تک سفر

              45231526-27

www.Taksafar.ir