نرخ کرایه

ناوگان

نوع خدمت

نحوه سرویس دهی (مسیر)

شاخص

نرخ  مصوب شورای اسلامی شهر برای سال 1398(ریال)

تاکسی

خط ویژه  (درون شهری هشت بهشت -گلدیس)

سه راه فردوسی – هشت بهشت

نفر سفر

12,000

سه راه فردوسی – گلدیس فاز 1و2

14,000

سه راه فردوسی – بام گستر و بیمارستان

16,000

خط ویژه

سه راه فردوسی – خیابان عطار ، فلکه چوبی

12,000

(درون شهری امیرکبیر- مدرس)

سه راه فردوسی – انتهای خیابان مدرس

14,000

 

سه راه فردوسی – انتهای خیابان میرزای شیرازی

15,000

خط ویژه ( درون شهری طالقانی - ردانی پور – پردیس و مسکن مهر)

سه راه فردوسی – خیابان طالقانی

12,000

سه راه فردوسی – ردانی پور

16,000

سه راه فردوسی – شهرک پردیس*

16,000

سه راه فردوسی – مسکن مهر

17,000

خط ویژه (درون شهری خانه کارگر – دانشگاه پیام نور)

ترمینال حافظ- خانه کارگر و دانشگاه پیام نور

11,000

ترمیال حافظ – شهرک امام حسین (ع)

13,000

خط ویژه(درون شهری شهرک میلاد- بانک استان)

سه راه فردوسی – بانک استان

13,000

سه راه فردوسی – داخل شهرک میلاد

14,000

خط ویژه* **                     (شاهین شهر–اصفهان )

ترمینال حافظ – میدان شهدا

48,000

   

ترمینال حافظ – میدان جمهوری

48,000

خط ویژه **( مورچه خورت)

میدان ولی عصر – مورچه خورت ،شهرک صنعتی

48,000

خط ویژه(  جهاد آباد)* **

سه راه سعدی- جهاد آباد

36,000

خطوط ویژه(گرگاب – حاجی آباد)

شاهین شهر- گرگاب

15,000

شاهین شهر- حاجی آباد (مسیر سر رازی – فرخی – صیاد شیرازی – حاجی آباد )

15,000

نرخ تاکسی دولت آباد و گز

شاهین شهر – دولت آباد

42,000

شاهین شهر - گز

24,000

خط ویژه  دانشگاه آزاد اسلامی

بانک صادرات –  دانشگاه آزاد اسلامی

14,000

گردشی

کورس اول

7,000

کورس دوم (دانشگاه مالک اشتر، شهید بهشتی(مخابرات)، عارف ، بهار(خاقانی)، عطار قبل چهارراه، خانه کارگر )

10,500

کورس سوم (طالقانی، عطار بعداز چهارراه،مدرس،هشت بهشت، گلدیس فاز یک تا سه، میلاد ،درب سایت،منازل چوبی ، بنیاد ازدواج ، بهنام محمدی)

14,000

کورس چهارم (گلدیس بعداز بیمارستان فاز 4 و 5 ، ردانی پور، دانشگاه آزاد،پردیس ،داخل سایت ، مسکن مهر)

16,000

تاکسی

خط ویژه(درون شهری مجموعه گردشگری)[i]

مجموعه گردشگری- داخل شهرک امام علی(ع)

دربستی

58,000

مجموعه گردشگری – حاجی آباد

75,000

مجموعه گردشگری، خانه کارگردانشگاه پیام نور

70,000

مجموعه گردشگری - سه راه فردوسی

58,000

مجموعه گردشگری – درب سایت

58,000

مجموعه گردشگری – داخل سایت

70,000

مجموعه گردشگری - داخل ردانی پور

70,000

مجموعه گردشگری – داخل پردیس

75,000

مجموعه گردشگری – بنیاد ازدواج

70,000

مجموعه گردشگری – شیخ بهایی

75,000

مجموعه گردشگری - گلدیس فاز 1و2- شهرک کوثر، فدک و مجتمع ارگ شاهین شهر

65,000

مجموعه گردشگری – گلدیس فاز 3و4و5

75,000

مجموعه گردشگری – مسکن مهر

81,000

مجموعه گردشگری- داخل شهرک امام علی(ع)

نفرسفر

14,500

مجموعه گردشگری – حاجی آباد

19,000

مجموعه گردشگری، خانه کارگردانشگاه پیام نور

17,500

مجموعه گردشگری - سه راه فردوسی

14,500

مجموعه گردشگری – درب سایت

14,500

مجموعه گردشگری – داخل سایت

17,500

مجموعه گردشگری - داخل ردانی پور

17,500

مجموعه گردشگری – داخل پردیس

19,000

مجموعه گردشگری – بنیاد ازدواج

17,500

مجموعه گردشگری – شیخ بهایی

19,000

مجموعه گردشگری - گلدیس فاز 1و2- شهرک کوثر، فدک و مجتمع ارگ شاهین شهر

16,000

مجموعه گردشگری – گلدیس فاز 3و4و5

19,000

مجموعه گردشگری – مسکن مهر

20,000

تاکسی

 تاکسی سرویس[ii]درون شهری

داخل شهر

سفر

54,000

محله گلدیس – مسکن مهرو پردیس

66,000

مبلغ ورودی در صورت انصراف

18,000

کرایه تا 30 دقیقه توقف

66,000

کرایه در اختیار خودروهای پیکان ،پراید و روآ در داخل شهر

یک ساعت

108,000

کرایه در اختیار خودروهای سمند و پژو در داخل شهر

120,000

هرکیلومتر جاده آسفالته برای خودروهای پراید و روآ و مشابه خارج از شهر

یک کیلومتر

7,000

هرکیلومتر جاده آسفالته برای خودروهای سمند و پژو ومشابه خارج از شهر

7,500

دریافت فایل